Kansalaisopistot markkinointia kehittämässä

Kansalaisopistojen liiton Tammiseminaariin 27.-28.1.2017 oli saapunut lähes 200 osallistujaa. Vedin perjantaina kaksi kansalaisopistojen markkinoinnin kehittämiseen liittyvää työpajaa yhteistyössä Espoon työväenopiston Nuorten kurssit -hankkeen projektipäällikkön eli Elina Nissisen kanssa. Työpajoihin osallistui lähes 80 henkilöä.

Alla on näyttämäni yleiset markkinointidiat. Elina Nissisen diat lisätään tänne myöhemmin.

Kerroin työpajoissa myös Puulan seutuopiston kokemuksista Facebook-mainontaan liittyen. Siis maksullisesta ja maksuttomasta mainonnasta. Opisto on ollut Facebookissa vasta 1,5 vuotta, mutta seuraajia on kertynyt jo monia vastaavankokoisia opistoja enemmän. Lisäksi kokemukset etenkin maksullisesta Facebook-mainoksesta ovat olleet hyviä. Lisätietoja alla olevista dioista.

 

Kipinä-etu kannustaa toimeentulotuen varassa olevia osallistumaan kursseille

Puulan seutuopistossa on otettu syyskuusta 2016 lähtien käyttöön niin sanottu Kipinä-etu, jonka ansiosta Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan kunnissa asuvat toimeentulotukiasiakkaat ovat voineet osallistua kansalaisopiston kursseille maksutta. Etu on käytettävissä niillä kansalaisopiston kursseilla, joilla on oppilaspaikkoja vapaana.

Kipinä-edun saadakseen Puulan seutuopiston asiakkaan on otettava yhteyttä toimistoon ja näytettävä toimeentulotukipäätös. Edun hakemiskynnyksen alentamiseksi asiakas voi vaihtoehtoisesti lähettää postitse tai sähköpostitse vapaamuotoisen hakemuksen sekä kopion toimeentulopäätöksestä.

Kipinä-etu on käytettävissä toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana. Etu ei kata Puulan seutuopiston musiikkikoulun ja taidekoulun maksuja, eikä opettajien keräämiä materiaalimaksuja. Muita rajoituksia kurssien määrän ja hinnan suhteen ei ole.

– Edun saaneet ilmoittautuvat useimmiten alkamassa oleville kurssille, mutta esimerkiksi monille liikuntakursseille voi ihan hyvin mennä mukaan kesken lukuvuodenkin, Puulan seutuopiston toimistosihteeri Paula Liikanen kertoo.

Edun käyttäminen lisääntyy maltillisesti

Puulan seutuopisto on yksi ensimmäisistä Kipinä-edun tai vastaavien etujen käyttöönottajista. Naapurissa sijaitsevassa Jyväskylän kansalaisopistossa Kipinä-etu on otettu käyttöön vuotta aiemmin eli syksyllä 2015. Edun käyttö on ollut kummassakin kansalaisopistossa vielä sangen vähäistä, mutta Jyväskylässä Kipinä-edun käyttö on lisääntynyt huomattavasti ensimmäisestä vuodesta.

– Eiköhän käyttö pikku hiljaa lisäänny, kunhan tietoa asiasta saadaan levitettyä tehokkaammin myös sote-puolen kautta. Tämä on pyrkimyksenämme, samoin kun lasten ja nuorten saaminen edun piiriin esimerkiksi taiteen perusopinnon opinnoissa, Jyväskylän kansalaisopiston apulaisrehtori Klaus Savolainen kertoo.

Puulan seutuopistossa päätös Kipinä-edun käyttöönotosta tehtiin opetusohjelman ilmestymisen jälkeen. Käytettävissä olevasta edusta on tiedotettu paikallislehtien lisäksi kansalaisopiston ja sen toimintakuntien www- ja Facebook-sivuilla. Lisäksi toimeentulotukipäätöksiä tekevät henkilöt ottivat tiedon Kipinä-edusta ilolla vastaan ja ovat markkinoineet sitä aktiivisesti omissa kunnissaan. Jatkossa suora tiedottaminen hankaloituu, kun toimeentulotukipäätösten tekeminen siirtyy Kelalle. Puulan seutuopistossa kuitenkin uskotaan, että Kipinä-edun kysyntä lisääntyy, kun tieto saadaan opetusohjelmaan, aktiivista tiedotusta jatketaan ja tieto leviää niin sanotun puskaradion kautta.

Kipinä-etu edistää kansalaisopisto-opiskelun hyötyjen laajenemisesta huono-osaisimmille

Puulan seutuopistolle ei tule suoranaisia kuluja Kipinä-edun myöntämisestä. Kurssimaksutuottoja jää pois, mutta kyseessä on pieni vähennys, koska etu myönnetään vain niille kursseilla, jotka ovat toteutumassa.

Kipinä-edun käyttöönottoa harkitsevien kansalaisopistojen kannattaa muistaa aikuiskasvatustieteen professori Jyri Mannisen tutkimustulokset kansalaisopisto-opiskelun hyödyistä opiskelijoille itselleen ja yhteiskunnalle. Mannisen mukaan kansalaisopisto-opiskelun hyötyjen taloudellisten vaikutusten arviointia on hieman vaikeuttanut osallistumisen kasautuminen hyväosaisempiin aikuisiin. Toimeentulotukiasiakkaat voivat olla monia muita heikommassa asemassa, joten voisi olettaa, että opiskelu Kipinä-edun turvin aktivoi heitä ja lisää heidän hyvinvointiaan keskimääräistä kansalaisopisto-opiskelijaakin enemmän.

 

sarijaarska.jpg

”Omiin harrastuksiini kuuluu kilpailuhuoltajana raveissa toimiminen. Toivoisin kansalaisopistojen järjestävän enemmän luontoon ja eläimiin liittyviä kursseja.”

Sari-Maarit Peltola, Puulan seutopiston rehtori

Teksti: Sari-Maarit Peltola

Kuva: Julianna Eskelinen

Kuvassa: Sari-Maarit Peltola ja raviponi Kylmälän Aarre